หลักสูตร : เขียนโปรแกรม Purchase Order ด้วย MS Access

หลักสูตร : เขียนโปรแกรม Purchase Order ด้วย MS Access

PurchaseCourseImage

หลักสูตร เขียนโปรแกรม Purchase Order ด้วย MS Access

สามารถ Click เข้าไปดู Preview บาง Lecture ได้เลย ไม่จำเป็นต้อง Take Course ทันทีครับ

hand_on_mouse_PA_150_clr_3898

หลักสูตรนี้เป็นการสอนเขียนโปรแกรม MS Access ในรูปแบบ Workshop โดยจะนำเอางานจัดซื้อ (Purchase) มาเป็นตัวนำการสอน ให้ผู้เรียนได้เห็นการเขียนโปรแกรมที่ใช้งานได้จริง ไม่ใช่เพียงสอนการใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ที่ผู้เรียนอาจไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เองได้

 house_shopping_150_clr_6344 PO

งานจัดซื้อ เป็นงานที่ต้องการความละเอียดอ่อนในการวางแผน บริหารจัดการ และติดตาม ซึ่งงานเหล่านี้ต้องการข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์

หากวางแผนผิด ซื้อของขาด หรือ เกิน ผลกระทบต่อองค์กรจะมีมากมายอย่างประเมินค่าไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็น ด้านต้นทุนจม เนื้อที่จัดเก็บเต็มล้น หากซื้อเกิน หรือซื้อผิด ทำนองเดียวกัน หากซื้อขาด กระบวนการขาย การผลิต จะเสียหายไปทั้งกระบวน อาจเสียลูกค้า เสียค่าล่วงเวลาเร่งผลิต เสียค่าขนส่งแพงเพื่อให้ทันกำหนดส่ง ฯลฯ

จะเห็นได้ว่างานจัดซื้อเป็นงานสำคัญมาก และส่งผลกระทบได้กับทุกฝ่าย ขณะเดียวกันการบริหารจัดการก็ยากอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์ในการจัดเก็บ Stock สำหรับของที่ต้องการระยะเวลาในการจัดหา หรือ การซื้อให้ได้ราคาถูกด้วยความได้เปรียบเชิงขนาด ตลอดจนการตัดสินใจด้านการขนส่งที่เหมาะสม

งานเหล่านี้หากขาดข้อมูล โอกาสหลุด พลาด ย่อมเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จัดซื้อจึงจำเป็นต้องมีโปรแกรมดีๆ ไว้บริหารข้อมูล ตลอดจนช่วยลดงานในกระบวนการสั่งซื้อ และมีข้อมูลให้เรียกใช้ได้ทันทีที่ต้องการ

โปรแกรมบริหารงานจัดซื้อจึงเป็นอะไรที่สำคัญมาก และต้องมี แต่เนื่องจากกระบวนการจัดซื้อ ตลอดจนสภาพแวดล้อม และข้อจำกัดของแต่ละองค์กร ล้วนแตกต่างกันในเกือบทุกเงื่อนไข ไม่มีโปรแกรมสำเร็จใดสามารถตอบโจทย์ของแต่คนได้ จึงจำเป็นต้องพัฒนากันเอง แต่ไม่ว่าจะจ้างเท่าไหร่ ผลออกมาก็ไม่ตรงใจสักที แก้แล้วแก้อีกก็ยังใช้ไม่ได้ ลงท้ายต้องเลิกลากันไปเอง

ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์ของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ หรือต้องการดูวิธีการใช้ MS Access เขียนโปรแกรมขึ้นมาใช้เอง

จ้างไม่ได้ หาไม่มี ก็เขียนมันขึ้นมาซะเอง หมดเรื่อง