แจกฟรี Ebook หนังสือรักษาโรคซึมเศร้า

แจกฟรี Ebook หนังสือรักษาโรคซึมเศร้า

บอกลาโรคซึมเศร้าได้เลย

ด้วยเหตุที่ร่างกายของเราทำงานอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าตื่นหรือหลับ มีสติหรือหมดสติ มันไม่เคยหยุดทำงานไม่ว่าภายใต้เงื่อนไขใด ยกเว้นตาย เราจึงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่ามีบางอย่าง ที่ไม่ใช่เรา บริหารการทำงานร่างกายของเราซ้อนอยู่ ซึ่งเราเรียกกันว่า ‘จิตใต้สำนึก’ และเจ้าระบบนี้เองที่นำพาความทุกข์ทั้งปวงมาสู่เรา มันคือทุกข์ที่เกิดจากความต้องการในการดูแลชีวิตให้ดีที่สุดตามวิถีของมัน โดยไม่คำนึงถึงปัจจัยภายนอกใดๆ ทุกอารมณ์ที่เกิดกับเรา ไม่ว่าความกลัว ความโกรธ เจ็บปวด เศร้าโศก เสียใจ วิตก กระวนกระวาย รวมถึง ‘โรคซึมเศร้า’ ล้วนเกิดจากการกระตุ้นระบบร่างกายของมันทั้งสิ้น ดังนั้นหากเราใช้ยาไปกดการกระทำของมัน ไม่ว่าจะเป็นยาชา ยาสลบ กระทั่งกัญชา ยาเสพติด ความทุกข์ทั้งปวงก็หาย จึงบอกได้ว่า อาการทุกข์เหล่านั้นมีตัวตนไม่ใช่เรื่องของจิตวิญญาณ แต่วิธีดังกล่าวไม่สามารถใช้ได้ตลอดเวลา แถมยังมี ผลข้างเคียงมหาศาล มันไม่เพียงแต่ทำลายระบบ จิตใต้สำนึก มันยังเหมารวมเอาระบบของเรา คือจิตสำนึกไปด้วย

หนังสือเล่มนี้จึงมุ่งเน้นทำความรู้จักกับจิตใต้สำนึก ศึกษาการทำงานของมัน และ ปรับปรุงมันให้อยู่ในวิถึที่จะไม่นำพาความทุกข์มาให้เราอีก

Download ได้ฟรีที่

edit your life