เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

MyPicture   Access by Example
วีรชัย จุลหาญกิจ  ผู้เขียน Access by Example

กว่า 30 ปีในวงการ Logistic – Supply Chain และ IT เรามีความมั่นใจว่าสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ท่านได้ ทั้งในแง่ของระบบงาน และการพัฒนาโปรแกรมที่สามารถรองรับงานของท่านได้จริง

อีกทั้งยังสามารถชี้ให้เห็นมุมมองแนวคิดในการออกแบบโครงสร้างโปรแกรมให้ใช้งานได้ง่าย และเพิ่มประสิทธิภาพให้การทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

การจัดเก็บข้อมูลด้วย Excel ซึ่งค่อนข้างจำกัด และการออกรายงานที่ต้องใช้เวลาเป็นวันๆ จะไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไป